top of page

Beräkningar & Besiktningar  Fjälkinge AB

Tjänster

Construction Plans

Beräkningar 

Vi arbetar med Kostnadskalkyler i ett byggprojekts alla skeden, från budgetkalkyler i planeringsstadiet till anbudskalkyler och uppföljningskalkyler vid ombyggnader, tillbyggnader eller nybyggnader samt skälighetskalkyler vid uppkomna tvister.

Kalkylerna upprättas i Wikells sektionsdata som är ett kalkylverk som funnits i flera årtionden på marknaden och som används av konsulter, fastighetsägare, byggentreprenörer mm för att få fram ett genomarbetat underlag för framtida beslut.

Bland kunderna återfinns fastighetsbolag, byggentreprenörer, Massafiber och stärkelseproducenter, energibolag och andra konsulter men även advokatbyråer vid tvister.

Läs mer

Analysing the Numbers

Besiktningar

Exempel på olika typer av besiktningar vi utfört i Skåne med omnejd:

 • Entreprenadbesiktningar.

 • Garantibesiktningar.

 • Statusbesiktningar vid skadeutredningar i exempelvis tvister mm.

Läs mer

Architectural Modelling

Kontrollansvar PBL

Kontrollansvariga enligt PBL

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt Plan- och bygglagen och andra bestämmelser.

Den som utses till kontrollansvarig ska vara certifierad, dvs ha fått riksbehörighet från ackrediterat organ, eller vara godkänd av byggnadsnämnden i det enskilda fallet.

Robert Csikos innehar certifiering hos SP RISE certifikats nr 1076-11 behörighetsnivå K

Construction Site

Bygg och Projektledning

Byggledning innebär administration av ett pågående byggprojekt. Byggledaren är beställarens man på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen - såväl utförandemässigt som tidsmässigt. Byggledaren är beställarens kontaktperson gentemot entreprenörerna, men också mot myndigheter och de som berörs av projektet, exempelvis boende.

Vanligtvis dokumenteras byggets skeende vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna. Byggledaren deltar ibland även i möten med beställarens styrgrupp.

SERVICES

Om företaget

Robert Csikos startade företaget 2006 och är utbildad byggnadsingenjör och har jobbat i byggbranschen sedan 1990, både i Sverige och utomlands på olika projekt. Han har erfarenhet från kalkylering, anbud och offerter men också inköp, projektadministration och arbetsledning.

Konsulterande byggnadsingenjör inom områdena:

 • Byggkostnadsberäkningar/Byggkalkyler -utredningar som byggkostnadskonsult.

 • Upphandlingar av byggprojekt, Byggledning.

 • Kontrollansvar enligt PBL (Plan och Bygglagen) certifiering nivå K- (kvalificerad).

 • Entreprenadbesiktningar, Garanti (2-års) besiktningar.

 • Statusbesiktningar.

 • Skadeutredningar vid tvister.

 • Besiktning av våtrum, vattenskador.

 • Bygglovsärenden, bygglovshantering.

ABOUT

2006

>1000

>25

100%

Grundat

Uppdrag levererade

Års erfarenhet

Engagemang

PROJECTS

Övrigt

Report_RISE_PersonCertificate_3_Certificate_edited.jpg
sbr72.bmp
CLIENTS

Vanligen förekommande kunder:

 • SWECO

 • WSP

 • STRUCTOR

 • Svenska Kyrkan

 • Kristianstad Advokatbyrå

 • Backer AB

 • Lyckeby Stärkelsen

 • Starka Betongindustrier

 • C4 Elnät AB

 • Kristianstads kommun

 • Sanering & Bygg AB

 • Balsvik Byggnads AB

 • Privatpersoner och fastighetsbolag

CONTACT

Kontakt

Förfrågningar 

Om du har några frågor, ring: 0708-13 74 80 eller maila oss, så återkommer vi så snabbt vi kan.

Tack !

Kontor: 

Farmarevägen 2

291 67 Fjälkinge

 

Mobil: 0708-13 74 80

bobfjab@gmail.com

 

 • Instagram

Kontaktformulär:

Tack, vi återkommer så snabbt vi kan!

bottom of page